CRvoordeOverheid.nl

Welkom bij CRvoordeOverheid.nl!

Hoe mooi is het als iedereen in de samen-leving een zinvolle bijdrage levert en mee kan beslissen over wat er in zijn/haar leefomgeving gebeurt? Wij zijn Claar en Rianca. Wij faciliteren graag ambtenaren en politici in overheden om een waarde(n)volle interactie aan te gaan met inwoners. Door samen plannen te maken, krijg je meer voor elkaar!

Wij werken vanuit waarden en leveren dan ook graag een waardenvolle bijdrage: verbinding, vertrouwen, duidelijkheid, resultaatgerichtheid en zin. Claar en Rianca hebben vanwege hun achtergrond gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en kunnen goed abstract denken. Toch staan zij vooral bekend om hun ‘no-nonsense’ mentaliteit: concrete doelstellingen en heldere plannen zodat iedereen ook daadwerkelijk aan de slag kan. Zo kan je jouw zin-volle bijdrage leveren!


Wij bieden maatwerktrajecten die kunnen bestaan uit trainingen, brainstorms, opstellingen, coachtrajecten en tools.

Trainers: Claar en Rianca

CRvoordeoverheid.nl staat voor Claar en Rianca voor de Nederlandse overheid, met een knipoog natuurlijk naar Customer Relations: contact met de inwoners.

Trainers

Inspiratie

Heb je een gaaf idee om je gemeente, provincie of Nederland mooier te maken? Laat het dan weten!

Inspiratie

Koffie?

Keertje een kop koffie of wilt u meer informatie over wat Claar en Rianca voor u kunnen betekenen?

Koffie?